aktualnosci

wzorek
04.06.2015

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej UMK 2015


forum Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, działając w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności”, ma zaszczyt zaprosić na Forum Przedsiębiorczości Akademickiej dnia 9 czerwca 2015 r. do Auli UMK, w godz. od 9:00 do 18:00.

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej to wydarzenie, które jest organizowane przez AIP UMK po raz czwarty. Patronat honorowy nad Forum objął JM Rektor UMK Prof. Andrzej Tretyn, który dokona także jego oficjalnego otwarcia. Swoim patronatem Forum objął także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, którego na Forum reprezentować będzie Michał Korolko - Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszami Unijnymi UM.

Tegoroczne Forum Przedsiębiorczości Akademickiej rozpocznie się wykładem inauguracyjnym Prof. UMK dr hab. Jerzego Łukaszewicza pod tytułem „Czy naukowiec może być przedsiębiorcą“ oraz wykładem Pana Michała Korolko pod tytułem „Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w latach 2015-2020“.

Forum jest imprezą wystawienniczą, której zadaniem jest, z jednej strony, stworzenie okazji do zaprezentowania potencjału naukowców Uniwersytetu, z drugiej zaś, przedstawienie oczekiwań ze strony przedsiębiorców, zorientowanych na poszukiwanie innowacyjnych produktów i usług. Dlatego też na Forum jako wystawcy zaprezentują się duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa oraz część Wydziałów UMK:

Wśród przedsiębiorców na Forum spotkamy: Adop sp. z o.o., „Camsat” Gralak Przemysław, Chairconcept.com sp. z o.o., Con-Graph Polska sp. z o.o., Copernicus Computing sp. z o.o., Cronimet.pl sp. z o.o., Elana Pet sp. z o.o., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, InsBird, Know IT Polska sp. z o.o., Moneo Pharma Group sp. z o.o., NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów sp. z o.o., Grupa Neuca SA, Plast-farb sp. z o.o. s.k., Slidetorial, SSC Master sp. z o.o., TaskBook, Vobacom sp. z o.o., Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd.

UMK natomiast będzie reprezentowany przez następujące Wydziały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Farmaceutyczny CM, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu CM, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Sztuk Pięknych.

Wśród wystawców tegorocznego Forum zaprezentują się przedsiębiorcy, którzy już od kilku lat współpracują z UMK lub którzy pragną taką współpracę nawiązać. Ogromne środki finansowe z funduszy strukturalnych UE , jakie w najbliższym okresie będą przeznaczone na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, będą mogły zostać wykorzystane jedynie przy udziale i współpracy z jednostkami naukowymi. Jesteśmy przekonani, że pierwsze kontakty i ustalenia związane z tą współpracą zapadną właśnie podczas „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2015” i w ten sposób impreza spełni oczekiwania Wystawców i zaproszonych gości.
Obecna edycja „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej” odbywa się w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inkubator Innowacyjności” i finansowana jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na wszelkie pytania, związane z udziałem w imprezie, udzielimy Państwu odpowiedzi pod nr. tel.: (56) 611 26 41, (723) 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl.

Program prezentacji wybranych firm i Wydziałów UMK będących wystawcami na Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2015:


9.00 Uroczyste otwarcie: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn
9.20 Wykład inauguracyjny: „Czy naukowiec może być przedsiębiorcą” dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK, Dyrektor ICNT
9.40 bankiet
10.00 „Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w latach 2015-2020”, Michał Korolko, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi UM
10.15 „Planowana zmiana przepisów prawnych związana ze wspieraniem innowacyjności- szansą na szybki rozwój”, Marcin Szukaj, firma Buchmann Joanna Kukowska
10.30 NEUCA SA
10.45 Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
11.00 MONEO PHARMA GROUP Sp. z o. o.
11.15 TaskBook
11.30 Wydział Prawa i Administracji UMK
11.45 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
12.00 Copernicus Computing Sp. z o. o.
12.15 Wydział Matematyki i Informatyki UMK
12.30 VOBACOM sp. z o.o.
12.45 Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
13.00 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Genetyki Nowotworów sp. z o.o.
13.15 Wydział Chemii UMK
13.30 ELANA PET Sp. z o.o.
13.45 CRONIMET PL Sp. z o. o.
14.00 Wydział Nauk o Ziemi UMK
14.15 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
14.30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
14.45 ADOP Sp. z o.o.
15.00 obiad
15.45 Chairconcept.com Sp. z o.o.
16.00 Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu
16.15 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
16.30 SLIDETORIAL
16.45 InsBird
17.00 Know IT Polska Sp. z o.o.
17.15 Exea Smart Space
17.30 Podsumowanie i zakończenie Forum: Dr Marcin Kilanowski – Dyrektor AIP UMK mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektu “Inkubator Innowacyjności”


O projekcie „Inkubator Innowacyjności”

W ramach „Inkubatora Innowacyjności”, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, jako jeden z 14 ośrodków w Polsce, jest zobowiązany do realizacji niezwykle istotnych, dla środowiska naukowego i biznesowego, zadań:

inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym; przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej; zarządzania portfelem technologii; prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Bardzo istotnym składnikiem Projektu jest organizacja spotkań Biznes-Nauka, w których biorą udział innowacyjni przedsiębiorcy, poszukujący nowych rozwiązań dla wykorzystywanych technologii lub inspiracji do tworzenia nowych produktów i usług. Możliwość bezpośredniego przedstawienia konkretnych oczekiwań w stosunku do naukowców oraz poznanie potencjału poszczególnych jednostek Uczelni, pozwala lepiej zrozumieć ideę współdziałania nauki i biznesu.

Zbliżenie innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców wykorzystujących badania w praktyce gospodarczej, ułatwia portal pn. „Akademicka Platforma Innowacji”, uruchomiony przed trzema laty pod adresem www.innowacje.umk.pl. W portalu znajdują się aktualizowane na bieżąco oferty badawcze UMK dla gospodarki. Liczymy, że w najbliższym okresie portal ten stanie się nie tylko narzędziem pozyskiwania informacji o możliwościach badawczych UMK, ale także, stanie się narzędziem do komunikowania naukowcom o konkretnych oczekiwaniach ze strony przedsiębiorców.

W ramach „Inkubatora Innowacyjności” przygotowujemy do procesu komercjalizacji cztery wynalazki. Wykonujemy ekspertyzy i analizy, które są niezbędne w profesjonalnie przeprowadzonym procesie wprowadzania technologii na rynek. Zadbaliśmy przede wszystkim o międzynarodową ochronę patentową wynalazków, aby móc przedstawić potencjalnym inwestorom atrakcyjny produkt do wykorzystania na całym świecie, w zależności od konkretnych uwarunkowań i zapotrzebowania. Dwa spośród tych wynalazków otrzymały złote medale na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Paryżu: materiał węglowy, możliwy do wykorzystania przy produkcji baterii i ogniw paliwowych oraz system pozwalający na wytworzenie zabawek percepcyjno-kognitywnych, wspomagających rozwój dzieci. Oba wynalazki są poddane ochronie patentowej i są na etapie badań przedwdrożeniowych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Brokerem Innowacji oraz Centrum Transferu Technologii UMK Spółka z o. o., co pozytywnie wpływa na wypracowanie właściwych kierunków działań, w zależności od problemów zgłaszanych przez naukowców i przedsiębiorców. Komplementarne działanie tych podmiotów na rzecz transferu wiedzy do gospodarki, powinno przynieść konkretne korzyści w najbliższej przyszłości, co będzie skutkowało sukcesem Uczelni i rozwojem polskiej gospodarki.

Więcej o projekcie:


inkubator
Powrót
kontakt
wzorek

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.pl


PREINKUBATOR “STARTUP CAMPUS UMK”

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 669 902 414; e-mail: startupcampus@umk.pl


INKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl


BIURO PROJEKTU “INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

tel: 723 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl

Created by


wzorek

Copyright Marin Kilanowski