aktualnosci

wzorek
14.06.2017

Dwa spotkania “Nauka-Biznes”


W ramach spotkań “Nauka-Biznes” finansowanych ze środków projektu “Inkubator Innowacyjności +” realizowanego przez AIP UMK 1 czerwca odbyło się na Wydziale Chemii UMK spotkanie z przedstawicielami PKN Orlen S.A. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PKN Orlen S.A władze Wydziału oraz pracownicy zainteresowani współpracą z koncernem oraz doktoranci.

Tego samego dnia w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Nauka-Biznes. Tematem wiodącym spotkania była współpraca pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego UMK a przedstawicielami firm związanych z pieniądzem elektronicznym i kryptowalutami.

O spotkaniu Nauka-Biznes na Wydziale Chemii UMK:

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PKN Orlen S.A i pracownicy, doktoranci oraz studenci. Wśród zaproszonych gości reprezentujących PKN Orlen S.A. znaleźli się:
 • Pan Krystian Pater – Członek Zarządu ds. Produkcji
 • Pan Przemysław Hartliński – Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Rafineryjnej
 • Pan Jacek Smyczyński – Dyrektor Biura Inwestycji i Efektywności Produkcji
 • Pani Krystyna Żelechowska – Dział HR PKN Orlen S.A.
 • Pani Magdalena Mika - Dział HR PKN Orlen S.A.
Jako pierwszy głos zajął Pan Krystian Pater, który jest absolwentem Wydziału Chemii UMK w Toruniu i po ogólnym przedstawieniu profilu spółki, próbował odpowiedzieć na pytanie, czy Orlen to miejsce pracy dla absolwentów UMK – podając swoją osobę za przykład rozwoju kariery zawodowej.

Następnie Pan Przemysław Hartliński przedstawił zakres działalności produkcyjnej spółki, wskazując na aspekty, z którymi PKN Orlen chciałby zwrócić się do przedstawicieli grup badawczych z WCh UMK, w celu ich optymalnego rozwiązania. Do tych aspektów zaliczył:

 • Konieczność uruchomienia programu optymalizacji gospodarki wodnej w zakładzie w Płocku (bloki wodne, strippingi wód kwaśnych, ścieki zaolejone, odsoliny z dehydratorów)
 • Konieczność monitorowania zawartości pierwiastków niepożądanych w strumieniach węglowodorowych; m.in. sód w ropie naftowej, żelazo we frakcji VGO, chlorki organiczne w ropie naftowej, wanad we frakcji kubowej hydrokrakingu
 • Konieczność uruchomienia programu zarządzania korozją; np. poszukiwanie inhibitorów TAN, zapobieganie osadotwórczości, itp.

W odpowiedzi na te zagadnienia doszło do owocnej dyskusji na temat możliwości zastosowania węgli aktywnych (pracownicy Katedry Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Zespołu Fizykochemii Materiałów Węglowych), membran polimerowych (pracownicy Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów, Zespołu Membran i Technik Membranowych) oraz materiałów ceramicznych (pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej i Koordyncyjnej) w oczyszczaniu strumieni wodnych.

Pracownicy Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej wypowiedzieli się na temat opracowania metody analitycznej służącej do monitoringu zawartości pierwiastków niepożądanych oraz procedur mających na celu optymalizację ilości tych pierwiastków.

Trzeci z tematów nie został przedyskutowany, ale pracownicy Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów oraz Zespołu Zastosowań Materiałów Węglowych w Elektrochemii i Ochronie Środowiska zobowiązali się do zapoznania z tematem i określeniem możliwości rozwiązania problem zarządzania korozją.

Spotkanie stanowiło zaczyn współpracy naukowo-badawczej pomiędzy PKN Orlen S.A. a Wydziałem Chemii i w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych spotkań grup badawczych z WCh UMK, ściśle zainteresowanych współpracą w danej tematyce z przedstawicielami działu R&D PKN Orlen S.A.

O spotkaniu Nauka-Biznes w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie

Tematem wiodącym spotkania była współpraca pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego UMK a przedstawicielami firm związanych z pieniądzem elektronicznym i kryptowalutami. Obszar zainteresowania uczestników spotkania była technologia bitcoin i blockchain.

Tematyka walut cyfrowych na czele z bitcoinem oraz technologii blockchain nabrała ostatnio w Polsce nowego rozmachu. Stało się tak za sprawą Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która dostrzegła znaczenie tych innowacyjnych rozwiązań dla prowadzonych w naszym kraju działań przyspieszających jego digitalizację, przede wszystkim w zakresie nowoczesnej e-administracji. W ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” latem 2016 roku wystartował strumień „Blockchain i kryptowaluty”, prowadzący prace w 5 grupach tematycznych. Rok miniony przyniósł także decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o przyznaniu grantu na utworzenie Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. Jednym słowem, po okresie pewnego zastoju, dokonało się w kraju wyraźnie widoczne ożywienie i przyspieszenie w interesujących nas sprawach.
Nie ma więc wątpliwości, że zaplanowane spotkanie Nauka+Biznes może i powinno stać się istotną płaszczyzną wymiany poglądów, istotny jest również kontekst międzynarodowy, albowiem tematyka zwłaszcza dotycząca technologii blockchain przeżywa prawdziwy rozkwit. Wiodącymi tematami potkania będą problemy opisane skrótowo jako Technology, Business, Payment, Commerce, Security, Law i Compliance.
Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój zaprezentowanych dziedzin na świecie oraz fakt zauważalnego zainteresowania Ministerstwa Cyfryzacji praktycznym ich zastosowaniem w Polsce, współdziałanie nauki i przedsiębiorstw dla realizacji tego celu jest niezbędnym warunkiem powodzenia tych przedsięwzięć. Tym samym organizacja spotkania Biznes – Nauka w ramach Digital jest w pełni uzasadniona i może przynieść zamierzone efekty w postaci umów o współpracy.

Spotkanie otworzyła i powitała gości dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz – broker innowacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która w swoim wystąpieniu m.in.:
 • wyjaśniała zebranym kluczowy cel spotkania, sprowadzający się do nawiązania współpracy przedstawicieli firm związanych z pieniądzem elektronicznym i kryptowalutami ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • przedstawiła potencjał w zakresie współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ideę projektu „Inkubator Innowacyjności+”;
 • przedstawiła szczegółowo ofertę współpracy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Matematyki i Informatyki;
 • zaprezentowała dotychczasowe sukcesy wynikające ze współpracy omawianych Wydziałów UMK z sektorem biznesu;
 • przedstawiła możliwości i zachęciła do współpracy.
Następnie głos zabrał dr hab. Michał Polasik z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W swoim wystąpieniu przedstawił:
 • informacje dotyczące badań realizowanych w obszarze nowoczesnych technologii i metod płatności oraz kryptowalut na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
 • zaprezentował efekty dotychczasowej współpracy pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w obszarze nowoczesnych technologii i metod płatności oraz kryptowalut;
 • zaprezentowała działalność jednostek UMK takich, jak Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK oraz Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o.
 • zaproponował możliwości współpracy w najbliższym czasie w omawianej branży.
Kolejną osobą, która przygotowała prezentację był dr hab. Konrad Zacharzewski z Wydziału Prawa UMK, w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na kryptowaluty a regulacje z zakresu prawa.
W dalszej kolejności miała miejsce dyskusja, w której wszyscy uczestnicy mogli się wypowiedzieć. Padały szczegółowe pytania dotyczące możliwości m.in.:
 • nawiązania współpracy w konkretnym obszarze,
 • prowadzenia wspólnie stałego monitoringu zmian zachodzących na rynku nowoczesnych płatności,
 • opracowania analiz i prognoz dotyczących w szczególności nowych rozwiązań,
 • określenia społeczno-ekonomicznych aspektów technologii blockchain,
 • wspólnego podejmowania start-upów.
Uczestnicy spotkania wyrazili chęć współpracy i zorganizowania kolejnych roboczych juz spotkań w mniejszym, starannie dobranym gronie, gwarantującym rozwiązywanie konkretnych problemów.
Powrót
kontakt
wzorek

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.pl


PREINKUBATOR “STARTUP CAMPUS UMK”

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 669 902 414; e-mail: startupcampus@umk.pl


INKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl


BIURO PROJEKTU “INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

tel: 723 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl

Created by


wzorek

Copyright Marin Kilanowski