aktualnosci

wzorek
30.06.2017

Kolejne spotkanie “Nauka-Biznes” z Grupą Kapitałową Boryszew


W czerwcu odbyło się na Wydziale Chemii Uniwersytuetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kolejne spotkanie, w ramach spotkań “Nauka-Biznes” z przedstawicielami Grupy Kapitałowej Boryszew. W spotkaniu wzięli udział pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Chemii.

Wśród zaproszonych gości reprezentujących grupę Kapitałową Boryszew znaleźli się:
  • Pan Jarosław Michniuk - Prezes Grupy Kapitałowej Boryszew
  • Pan Aleksander Czajka – Prezes Grupy Boryszew Automotive Plastics
  • Pani Małgorzata Czachor – Dyrektor HR Grupy Maflow
  • Pani Hanna Bielanowska – Dyrektor HR Grupy Boryszew Automotive Plastics
  • Pani Beata Ducin – Dyrektor HR Grupy Kapitałowej Boryszew
  • Pan Mohamed Kenawy – Menedżer ds. Komunikacji Grupy Kapitałowej Boryszew
Jako pierwszy głos zajął Pan Jarosław Michniuk, który z wykształcenia jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym ze specjalizacją Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, a który Prezesem Grupy Kapitałowej Boryszew został w 2016 roku. Przedstawił on profil działalności całej grupy kapitałowej, podkreślając trzy obszary działalności spółki:

  • Motoryzacja (Boryszew to największy polski producent w branży motoryzacyjnej; jego zakłady produkują elementy z tworzyw sztucznych (schowki, kokpity, klamki, osłony silnika itp.) a także przewody do transportu płynów w układach hamulcowych i klimatyzacyjnych; co 10 samochód na świeci, a co 5 w Europie ma części wyprodukowane w jednej z fabryk Boryszew).
  • Metale nieżelazne (Boryszew specjalizuje się w przetwórstwie aluminium, miedzi oraz cynku i ołowiu, wytwarza zaawansowane technologicznie produkty na potrzeby branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej, budowlanej i opakowaniowej; inwestuje w przyjazne dla środowiska rozwiązania produkcyjne wierząc, że zrównoważony rozwój jest kluczem do budowy trwałych łańcuchów wartości).
  • Chemia (Boryszew produkuje płyny do odladzania samolotów, włókna poliestrowe, płatki PET a także poliamidy i produkty pozoracji pola walki wykorzystywane m.in. do efektów specjalnych w materiałach filmowych; najbardziej znany i najczęściej kupowany w Polsce płyn do chłodnic BORYGO powstaje w zakładzie w Sochaczewie)
Te trzy profile działalności spółki wymagają od spółki bycia na bieżąco z najnowszymi technologiami i w tej tematyce Boryszew chciałby podjąć współpracę z grupami badawczymi z Wydziału Chemii UMK.

Pan Aleksander Czajka - Prezes Grupy Boryszew Automotive Plastics posiadający swoją siedzibę w Toruniu, przedstawił plany budowy nowego kompleksu Boryszewa na terenach Elany – będzie to kompleks produkcyjny wraz z centrum badawczo-rozwojowym, w którym rozwijane będą nowoczesne technologie na potrzeby motoryzacji, ale nie tylko – bowiem jednym z filarów, poza oczywistą motoryzacją, obróbką metali i chemią będą innowacyjne powłoki na potrzeby technologii innych niż motoryzacyjne, np. dla branży budowlanej, dla branży AGD. I w zakresie współpracy przy tworzeniu takiego centrum badawczo-rozwojowego Boryszew Automotive Plastics chce rozmawiać z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Plany budowy kompleksu dotyczą końca 2018 roku.

Pani Małgorzata Czachor przedstawiła profil spółki Maflow, która jest częścią grupy kapitałowej Boryszew, a która to spółka specjalizuje się w wytwarzaniu części przeznaczonych do chłodzenia samochodów (elementy układu klimatyzacji). Opowiedziała o jednostce, ktora będzie otwarta za 2-3 tygodnie na terenach Elany – w nowym zakładzie Maflow zatrudnionych ma być docelowo 600 osób, zachęcała więc przede wszystkim do informowania studentów o możliwości odbycia staży, a potem możliwości podjęcia pracy w nowoczesnym zakładzie.

Jako ostatnia głos zajęła Pani Beata Ducin, która korzystając z okazji, że podczas spotkania obecni byli także studenci, zachęcała ich do wzięcia udziału w stażach proponowanych przez Grupę Boryszew, i to zarówno w zakładach znajdujących się w regionie, jak i w pozostałych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Podkreśliła wagę umów zawiązanych pomiędzy grupą Boryszew a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, zarówno pod kątem współpracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych, jak i pod kątem angażowania studentów, absolwentów UMK w staże w zakładach Boryszewa.

Spotkanie zakończyło się rozmowami indywidualnymi, prowadzonymi podczas poczęstunku lunchowo-kawowego. W rozmowach wzieli udział przedstawiciele Grupy Kapitałowej Boryszew, władze Wydziału Chemii, pracownicy naukowi zainteresowani współpracą oraz doktoranci.

Spotkanie stanowiło zaczyn współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Grupą Kapitałową Boryszew a Wydziałem Chemii i Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W najbliższym okresie dojdzie do kolejnych spotkań grup badawczych z WCh UMK, ściśle zainteresowanych współpracą w danej tematyce z przedstawicielami działu R&D Boryszew oraz AIP UMK, które wsparło spotkanie w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności +”.
Powrót
kontakt
wzorek

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.pl


PREINKUBATOR “STARTUP CAMPUS UMK”

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 669 902 414; e-mail: startupcampus@umk.pl


INKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl


BIURO PROJEKTU “INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

tel: 723 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl

Created by


wzorek

Copyright Marin Kilanowski