aktualnosci

wzorek
01.12.2017

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw z UMK


Przedstawiciele UMK w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy znaleźli się wśród laureatów konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2017 organizowanego rokrocznie przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Nagrodami obsypana została uniwersytecka spółka Spin-off Nano-implant, której współzałożycielami są naukowcy z UMK.

Firma Nano-implant Sp. z o.o., w której działalność zaangażowani są: dr Aleksandra Radtke, dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK oraz prof. dr hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk) uzyskała tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2017 w kategorii Przedsiębiorstwo Akademickie. Spółka została doceniona za rozwiązanie "Spersonalizowane implanty medyczne nowej generacji" i jako nagrodę uzyskała voucher na przygotowanie aplikacji do konkursu w ramach Instrumentu MŚP Programu Horyzont 2020. Poza tym Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nadał spółce certyfikat "Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie". Nano-implant otrzymał też Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Torunia – Michała Zaleskiego oraz nagrodę od Exea® Data Centre.

Wyróżnienie w kategorii jednostki naukowe/zespoły badawcze za rozwiązanie pod nazwą „bioABE – techniki membranowe w produkcji odwodnionej mieszaniny bioacetonu, biobutanolu i biobutanolu” przypadło w udziale Interdyscyplinarnemu Zespołowi Badawczemu z Wydziału Chemii UMK w Toruniu w składzie: członkowie Zespołu Membran i Technik Membranowych: kierownik zespołu dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK, dr Joanna Kujawa oraz doktorantki: mgr Katarzyna Knozowska i mgr Anna Kujawska oraz członkowie Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych: dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK i dr Marcin Cichosz.

Wyróżnienie w kategorii jednostki naukowe/zespoły badawcze trafiło także do prof. dr. hab. Aleksandra Gocha i dr Emilii Mikołajewskiej (kierownika i adiunkta Katedry Fizjoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) za „Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem siły kończyn górnych”. Współautorami projektu są pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konkurs Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw jest  skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu, przedsiębiorstw akademickich oraz jednostek naukowych/zespołów badawczych, które mogły poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach; wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi; promocja inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego; promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu sprzyjającego innowacjom.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 30 listopada 2017 r. podczas Gali Forum Ekspansji Internetu Rzeczy w Hotelu Bulwar w Toruniu.
Powrót
kontakt
wzorek

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.pl


PREINKUBATOR “STARTUP CAMPUS UMK”

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 669 902 414; e-mail: startupcampus@umk.pl


INKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl


BIURO PROJEKTU “INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

tel: 723 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl

Created by


wzorek

Copyright Marin Kilanowski