aktualnosci

wzorek
19.12.2017

Kolejne projekty badawcze ze wsparciem AIP UMK


W Startup Campus AIP UMK 19 grudnia odbyły się obrady Komitetu Inwestycyjnego Programu „Inkubator Innowacyjności+”, który składa się w większości z przedstawicieli przedsiębiorców i funduszy inwestycyjnych. Zadaniem Komitetu jest opiniowanie oraz podejmowanie decyzji o zakresie wsparcia dla zgłaszanych projektów badawczych naukowców z UMK.

Podczas grudniowego spotkania podjęto decyzję o wsparciu kolejnych projektów badawczych w zakresie pozwalającym na dostosowanie wynalazku, technologii lub pomysłu do wersji atrakcyjnej dla potencjalnych inwestorów.

Do tej pory w ramach Projektu „KUBUS” wykonywanego w Programie MNiSW pn. „Inkubator Innowacyjności+” zgłoszono łącznie 17 projektów badawczych o charakterze przedwdrożeniowym. Wsparcie w wysokości do 100 tys. zł na projekt uzyskało 14 projektów. Wśród zwycięskich projektów po pięć (5) pochodzi w Wydziałów Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, po jednym (1) z Wydziałów Matematyki i Informatyki oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Dwa (2) projekty przedwdrożeniowe będą realizować naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum.

Tematyka badań jest zróżnicowana. Naukowcy z Wydziału Chemii będą opracowywać koncepcję nowego leku na bazie związków platyny, dopracują technologię otrzymywania trójwymiarowych matryc na bazie płatków grafenu oraz sposób wytwarzania nanorurek węglowych w celu uzyskania materiałów do nowoczesnych akumulatorów. Fizycy będą dążyć do opatentowania systemu nawigacji dla osób przebywających w zagrożonych budynkach  podczas pożaru lub innych klęsk żywiołowych, będą również pracować nad stworzeniem systemu wizyjnego wspierającego komunikację osób sparaliżowanych, udoskonala system do wzrokowego wprowadzania tekstu na klawiaturze za pomocą wzroku oraz przygotują grę miejską dla dzieci autystycznych.

Naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego będą opracowywać recepturę kosmetyków specjalistycznych dla pacjentów onkologicznych oraz zbadają aktywność adaptogenną preparatów pochodzenia roślinnego.

Projekt „KUBUS” w Programie „Inkubator Innowacyjności+” jest realizowany przez AIP UMK w konsorcjum z „CTT UMK” Spółka z o. o. Kierownikiem projektu jest Tomasz Kompanowski. W Projekcie zatrudnieni są Brokerzy Innowacji, których zadaniem jest zgromadzenie ofert badawczych naukowców UMK oraz przygotowanie Spotkań Nauka –Biznes. W ramach działań projektowych jesienią br. zorganizowana zostanie szósta edycja „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018”
Powrót
kontakt
wzorek

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.pl


PREINKUBATOR “STARTUP CAMPUS UMK”

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 669 902 414; e-mail: startupcampus@umk.pl


INKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl


BIURO PROJEKTU “INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

tel: 723 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl

Created by


wzorek

Copyright Marin Kilanowski