aktualnosci

wzorek
03.03.2018

Nowi brokerzy na UMK i kierownik ds. Forum Przedsiębiorczości


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od roku 2018 do zespołu projektu „Inkubator Innowacyjności +” realizowanego przez AIP UMK dołączyło dwóch brokerów innowacyjności (Dr Stefania Środa-Murawska i dr Mariusz Czupich) i kierownik ds. Forum Przedsiębiorczości (mgr Renata Lesner-Szwarc).

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem projektu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

Od roku 2018 w ramach projektu „Inkubator Inoowacyjności +” wsparcia na UMK udzielają następujący brokerzy innowacji:


dr Mariusz Czupich - adiunkt w Katedrze Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Ekspert w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Konsultant w zakresie opracowania strategii rozwoju regionalnego, gminnych programów rewitalizacji. Autor i współautor ekspertyz na rzecz Komitetu Regionów UE, publikacji z zakresu innowacyjności i konkurencyjności regionu (regionalne systemy innowacji, smart city), polityki spójności Unii Europejskiej, rozwoju społeczno-ekonomicznego europejskich państw i regionów.

Broker innowacji na Wydziałach:

*Wydział Chemii
*Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
*Wydział Farmaceutyczny
*Wydział Lekarski
*Wydział Nauk o Zdrowiu


Dr Stefania Środa-Murawska – adiunkt w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi. Specjalista w zakresie podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Członek Społecznej Rady ds. Modernizacji Regionu, ekspert w pracach nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Doktor nauk o ziemi, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu geografii usług, przemysłów kreatywnych oraz zarządzania funduszami unijnymi.

Broker innowacji na Wydziałach:

*Wydział Nauk o Ziemi
*Wydział Sztuk Pięknych
*Wydział Filologiczny
*Wydział Humanistyczny
*Wydział Nauk Historycznych
*Wydział Nauk Pedagogicznych
*Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
*Wydział Teologiczny


Dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz - adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Prezes spinoffu UMK Marq Project sp. z o.o. i członek zarządu spinoffu UMK Future Consulting Group sp. z o.o. Praktyk z szesnastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu, głównie w branżach spożywczej i nieruchomości. Przez wiele lat na stanowisku Dyrektora Marketingu w firmie Sobieski Sp. z o.o. należącej do światowego koncernu Belvedere SA. Niezależny konsultant specjalizujący się w zarządzaniu, doradztwie marketingowym, tworzeniu strategii przedsiębiorstw, budowaniu i pomiarze satysfakcji klientów oraz programach lojalnościowych. Doktor nauk ekonomicznych, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania marką oraz marketingu międzynarodowego.

Broker innowacji na Wydziałach:

*Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
*Wydział Prawa i Administracji
*Wydział Matematyki i Informatyki
*Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Od roku 2018 funkcję kierownika ds. Forum Przedsiębiorczości sprawuje:

mgr Renata Lesner-Szwarc – indonezjanistka, etnolożka, menedżer projektów badawczo-rozwojowych. Zajmuje się komunikacją międzykulturową, doradztwem kulturowym w biznesie i organizacją międzynarodowych kontaktów B2B. Jej główny obszar działań to Azja Południowo-Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem Indonezji, gdzie w latach 2014-2015 organizowała misje handlowe. Od stycznia 2018 roku pracuje w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UMK w ramach projektu „KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” realizowanego w ramach Programu: „Inkubator Innowacyjności+” POIR, Działanie nr 4.4. Pełni funkcję specjalistki ds. organizacji „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej” i spotkań „Nauka-Biznes”.
Powrót
kontakt
wzorek

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.pl


PREINKUBATOR “STARTUP CAMPUS UMK”

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 669 902 414; e-mail: startupcampus@umk.pl


INKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl


BIURO PROJEKTU “INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

tel: 723 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl

Created by


wzorek

Copyright Marin Kilanowski