aktualnosci

wzorek
26.03.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Voucher Badawczy”


Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Jeśli masz pomysł na innowacje w swojej firmie i szukasz środków na sfinansowanie - możesz liczyć nawet na 80% dofinansowania w formie grantu. Wszystko po to, aby wspierać działania B+R w firmach.

PARTNEREM PROJEKTU JEST IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Marta Wiśniewska - 885 230 842
Ilona Zduńska - 885 230 841

VOUCHER BADAWCZY:
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O GRANT?
-firmy sektora MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

CO MOGĘ FINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?
-zakup prac badawczo-rozwojowych  od jednostek naukowych

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI MOGĘ LICZYĆ NA DOFINANSOWANIE?
-maksymalnie 80% wartości wydatków kwalifikowalnych

JAKA MA BYĆ WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA?
-wydatki kwalifikowalne muszą wynosić nie mniej niż 20.000,00 PLN oraz nie więcej niż 100.000,00 PLN

DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?
-nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 03.04.2018r. do 23.04.2018 r.

ILE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOŻE BYĆ DOFINANSOWANYCH W 1 FIRMIE?
-wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu; każdy z wniosków musi dotyczyć innego przedsięwzięcia
-w tym naborze przewidziano alokację dla Projektów wpisujących się również w inne zakresy niż inteligentne specjalizacje oparte na wartościach wyłonione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji nt. konkursu:
http://kpai.pl/fundusz-badan-i-wdrozen-voucher-badawczy/ogloszenie-o-konkursie-vb-ii-nabor
Powrót
kontakt
wzorek

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.pl


PREINKUBATOR “STARTUP CAMPUS UMK”

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 669 902 414; e-mail: startupcampus@umk.pl


INKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl


BIURO PROJEKTU “INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

tel: 723 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl

Created by


wzorek

Copyright Marin Kilanowski